Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawcza3130xl Genetic Analyzers
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

3130xl Genetic Analyzers

Zastosowanie: Analiza sekwencji DNA, wykrywanie mutacji, oznaczanie heterozygotyczności, analiza długości fragmentów na poziomie długości par zasad oraz automatyczne nazywanie alleli, umożliwiające oznaczanie względnej ilości DNA (aneuploidy), a także AFLP, SNP, mikrosatelity, LOH, HMA, SSCP, RER.
Dane techniczne: ? dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu min. 98.5%, dokładność odczytu przy analizie fragmentów 99.99%, 16 kapilarowy,
? system detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera argonowego oraz filtrów wirtualnych,
? możliwość równoczesnej detekcji, co najmniej 5 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze przechodzącej przez grzane okno detekcji,
? możliwość jednorazowej analizy 96 lub 384 prób (automatyczny podajnik na 96 i 384 próbek),
? możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki,
? możliwość pobierania próbek do analizy sekwencjonowania jak i analizy fragmentów DNA umieszczonych na jednej płytce,
? automatyczne podawanie polimeru do kapilar z pojemnika wielokrotnego użytku,
? kapilary o średnicy nie większej 50 ?m,
? dwa zintegrowane z aparatem do rozdziału elektroforetycznego zestawy komputerowe.
? oprogramowanie: Variant Reporter, GeneMapper Software v 4.0, Run 3130xl Data Collection v3.0, DNA Seqencing Analysis Software v5.1
Kategorie: aparatura biochemiczna
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Applied Biosystems HITACHI

Model: Analizator Genetyczny
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin KCRZG

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2951309 T3 28-06-2019 PDF XML ZIP
PL 172713 B1 28-11-1997 PDF XML ZIP
PL 65427 B1 29-02-1972 PDF XML ZIP
PL 68029 B1 30-12-1972 PDF XML ZIP
PL 76892 B1 28-02-1975 PDF XML ZIP