Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawcza
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Lista aparatury badawczej
Tytuł Producent Data modyfikacji
Tomograf komputerowy GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS Co. Ltd. 3-07-2015
Analizator elementarny CNS Leco Corp., USA 3-07-2015
Sekwenator DNA Life Technologies, Japonia 3-07-2015
spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym Thermo Scientific, Wielka Brytania 3-07-2015
Mikroskop odwrócony z systemem do mikrodyssekcji laserowej LIFE TECHNOLOGIES 3-07-2015
Ultrawirówka THERMO 3-07-2015
Waga analityczna Sartorius, Niemcy 3-07-2015
Milkoscan FT 120. Foss, Szwecja 3-07-2015
Chromatograf jonowy Dionex, USA 3-07-2015
Mikroanalizator rentgenowski (EDS INCA Energy TEM) Oxford Instruments 9-02-2015
Transmisyjny mikroskop elektronowy JEM 1400 JEOL (Europe) SAS. 9-02-2015
Transmisyjny mikroskop elektronowy JEM 1400 JEOL (Europe) SAS. 6-02-2015
Mikroanalizator rentgenowski (EDS INCA Energy TEM) Oxford Instruments 6-02-2015
Sekwenator DNA Beckman Coulter, USA 2-04-2014
Elektronowy mikroskop skaningowy Hitachi, Japonia 2-04-2014
Analizator elektroforezy kapilarnej Beckman Coulter (Brea, CA USA) 2-04-2014
Elektronowy mikroskop skaningowy Hitachi, Japonia 2-04-2014
Sekwenator DNA Beckman Coulter, USA 2-04-2014
Ultramikrotom Leica Microsystems 2-12-2013
Rejestrator przebiegów szybkozmiennych LTT 184 Tasler 2-12-2013
Interferometr VISAR (Velocity Interferometer System for Any Reflector) Martin, Froeschner & Associates 2-12-2013
Mostek tensometryczny ESAM Traveller CF ESA GmbH 2-12-2013
Mikrotomograf SkyScan 1174 SkyScan 2-12-2013
Naręczny laserowy skaner EXAscan Creaform 2-12-2013
Wzmacniacz przebiegów szybkozmiennych LTT 500 Tasler 2-12-2013
nowsze
1 2 3 4 5
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Kompozycja chwastobójcza oraz sposób selektywnego zwalczania chwastów i traw w uprawach roślin użytkowych 388796 A01N43/90 A01N43/824 A01P13/02 26-09-2002
Materiał nośny do tuftowania i sposób wytwarzania materiału nośnego do tuftowania 352328 D04H1/46 D04H1/54 D04H3/10 D04H3/16 D05C17/02 D06N7/00 19-02-2002
Sposób krojenia i produkcji dopasowanego ubioru o wybranym wzorze i konfiguracji 313972 G06F17/00 A41H1/00 A61B5/107 11-08-1995
Urządzenie do pomiaru prędkości fal objętościowych w przezroczystych bryłach 306753 G01N29/00 G02F1/11 12-01-1995
Zastosowanie pochodnych 2-indanyloaminowych do wytwarzania leku do leczenia bólu 370763 A61K31/165 A61K31/167 A61K31/198 A61P25/02 A61P25/04 A61P25/06 6-12-2002