Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawcza
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Lista aparatury badawczej
Tytuł Producent Data modyfikacji
Mikroskop odwrócony z systemem do mikrodyssekcji laserowej LIFE TECHNOLOGIES 3-07-2015
spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym Thermo Scientific, Wielka Brytania 3-07-2015
Tomograf komputerowy GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS Co. Ltd. 3-07-2015
Ultrawirówka THERMO 3-07-2015
Waga analityczna Sartorius, Niemcy 3-07-2015
Analizator elementarny CNS Leco Corp., USA 3-07-2015
Milkoscan FT 120. Foss, Szwecja 3-07-2015
Chromatograf jonowy Dionex, USA 3-07-2015
Sekwenator DNA Life Technologies, Japonia 3-07-2015
Mikroanalizator rentgenowski (EDS INCA Energy TEM) Oxford Instruments 9-02-2015
Transmisyjny mikroskop elektronowy JEM 1400 JEOL (Europe) SAS. 9-02-2015
Transmisyjny mikroskop elektronowy JEM 1400 JEOL (Europe) SAS. 6-02-2015
Mikroanalizator rentgenowski (EDS INCA Energy TEM) Oxford Instruments 6-02-2015
Sekwenator DNA Beckman Coulter, USA 2-04-2014
Elektronowy mikroskop skaningowy Hitachi, Japonia 2-04-2014
Analizator elektroforezy kapilarnej Beckman Coulter (Brea, CA USA) 2-04-2014
Elektronowy mikroskop skaningowy Hitachi, Japonia 2-04-2014
Sekwenator DNA Beckman Coulter, USA 2-04-2014
Mikrotomograf SkyScan 1174 SkyScan 2-12-2013
Rejestrator przebiegów szybkozmiennych LTT 184 Tasler 2-12-2013
Mostek tensometryczny ESAM Traveller CF ESA GmbH 2-12-2013
Ultramikrotom Leica Microsystems 2-12-2013
Naręczny laserowy skaner EXAscan Creaform 2-12-2013
Wzmacniacz przebiegów szybkozmiennych LTT 500 Tasler 2-12-2013
Interferometr VISAR (Velocity Interferometer System for Any Reflector) Martin, Froeschner & Associates 2-12-2013
nowsze
1 2 3 4 5
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Głowica oczyszczająca zwłaszcza czoła wałeczków do łożysk tocznych 383967 B08B5/00 B08B3/02 B25D17/20 6-12-2007
Głowica penetrometru 304538 G01N33/24 2-08-1994
Kopoliestrowy elastomer termoplastyczny zawierający nanoskładnik i sposób wytwarzania kopoliestrowego elastomeru termoplastycznego zawierającego nanoskładnik 391408 C08G63/20 C08G63/183 C08G63/78 C08K3/04 C08L67/02 C08L67/06 7-06-2010
Sposób wytwarzania kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego 389029 C07C53/16 C07C51/00 C07C37/62 14-09-2009
Układ uplastyczniający, zwłaszcza wytłaczarki ślimakowej 386646 B29C47/36 B29C47/66 1-12-2008