Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Nowe czwartorzędowe sole dimetylo-bis [2-(alkoksykarbonylo)etylo] amoniowe i sposób ich wytwarzania 375130 C07C227/18 16-05-2005
Oprawa złącza kablowego 332801 H02G15/113 7-11-1997
Sposób i zestaw do wymiany termostatycznego zespołu zaworowego 320186 B25B27/24 F01P7/16 26-05-1997
Sposób wytwarzania polimeru siarkowego i zastosowanie polimeru siarkowego 389668 C01B17/02 C01B17/033 C04B28/36 C08K3/06 C08G75/10 E01C7/32 25-11-2009
Ssawka powierzchniowa do basenów pływackich 365345 E04H4/12 4-07-2002

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2047834 T3 31-03-2014 PDF XML ZIP
PL 102350 B1 31-03-1979 PDF XML ZIP
PL 1118 B1 31-01-1925 PDF XML ZIP
PL 144436 B1 30-05-1988 PDF XML ZIP
PL 61332 B1 25-08-1970 PDF XML ZIP


ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?