Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Obrotowa prasa do belowania 324325 A01F15/07 B30B9/30 16-01-1998
Oprawa zaciskowa, zwłaszcza do kabli 335457 H02G15/18 H02G1/14 F16L3/00 18-03-1998
Sposób samoczynnego ograniczania poziomu wibracji stojana turbogeneratora dużej mocy 305098 H02P9/10 20-09-1994
Urządzenie do mocowania w jamie ustnej materiału czułego na promieniowanie jonizujące 332754 A61B6/14 A61C19/04 23-04-1999
Zastosowanie soli monoalkilowego estru kwasu fumarowego 344528 A61K31/225 A61P17/06 8-10-1999

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1706667 T3 30-04-2015 PDF XML ZIP
EP 1740049 T3 29-02-2008 PDF XML ZIP
PL 122462 B2 31-07-1982 PDF XML ZIP
PL 132732 B1 30-04-1985 PDF XML ZIP
PL 20067 S2 29-11-2013 PDF XML ZIP