Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Detektor dotykowy 307839 A61F9/08 24-03-1995
Konik obrabiarki 386795 B23B23/00 12-12-2008
Nowy szczep i sposób otrzymywania nowego szczepu 326571 C12N1/21 29-05-1998
Sposób otrzymywania estru dimetylowego kwasu 4-metylo-4-cyklohekseno-1,2-dikarboksylowego 396687 C07C67/347 C07C69/75 C07B37/12 B01J31/02 B01J27/10 C07D295/037 18-10-2011
Zmodyfikowane tworzywa spienialne i spienione oraz sposób ich otrzymywania 379644 C08J9/16 C08J9/08 C08J9/10 C08J9/228 C08L25/06 9-05-2006

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 140300 B1 30-04-1987 PDF XML ZIP
PL 154304 B4 31-07-1991 PDF XML ZIP
PL 19148 S2 29-03-2013 PDF XML ZIP
PL 81314 B1 30-08-1975 PDF XML ZIP
PL 92351 B1 30-04-1977 PDF XML ZIP


ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?