Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Nowa pochodna paklitakselu i środek farmaceutyczny 314637 C07D305/14 C07F9/655 A61K31/335 A61K31/66 5-06-1996
Nowy 2"-(2"'-hydroksyizopropylo) -dihydrofurano[2", 3";3',4']-2',4-dihydroksy-6'-metoksydihydrochalkon i sposób jego wytwarzania 396023 C07D307/78 C12P7/26 C12R1/77 19-08-2011
Podnośnik kanałowy z funkcją dociążacza osi 385369 B60S5/00 B66F5/04 5-06-2008
Pomocniczy aparat dydaktyczny, zwłaszcza do stosowania w szkołach podstawowych 331835 G09B19/02 G09B3/04 14-08-1997
Pług i sposób wykonania pługa 336867 A01B15/08 E01H5/06 30-11-1999

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 147042 B1 29-04-1989 PDF XML ZIP
PL 174263 B1 31-07-1998 PDF XML ZIP
PL 200381 B1 31-12-2008 PDF XML ZIP
PL 75069 B1 31-12-1974 PDF XML ZIP