Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Kompozycja odżywcza na bazie silymarinu 370897 A23L1/30 26-10-2004
Nowe arylotiozwiązki i środek farmaceutyczny 318540 C07C323/62 C07C323/63 C07C323/67 A61K31/165 A61K31/10 A61P31/12 11-07-1995
Sposób badania spójnej wiązki laserowej i interferometr optyczny 364684 G01B9/02 G01J3/453 2-02-2004
Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor 386907 B23K1/20 B23K1/00 22-12-2008
Urządzenie sterujące wyborem funkcji przesuwnych widełek maszyny koronkarskiej 318642 D04C3/24 14-06-1996

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 126382 B2 31-07-1983 PDF XML ZIP
PL 137191 B2 31-05-1986 PDF XML ZIP
PL 179010 B3 31-07-2000 PDF XML ZIP
PL 214671 B1 30-09-2013 PDF XML ZIP
PL 35205 B1 30-08-1952 PDF XML ZIP