Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Maszyna z tłokiem obrotowym 343676 F02G1/043 F01C11/00 26-04-1999
Młotek do wbijania oznaczników w drewno 388557 B27F7/02 G09F3/12 16-07-2009
Sposób czyszczenia i fosforanowania powierzchni spawanych brył wydrążonych 334945 C23C22/77 C11D3/16 G05D21/00 28-01-1998
Urządzenie do mocowania promiennika ciepła do podłoża 312374 F24D19/02 18-01-1996
Żaluzja 358651 E06B9/264 E06B9/26 10-02-2003

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 164498 B1 31-08-1994 PDF XML ZIP
PL 186615 B1 27-02-2004 PDF XML ZIP
PL 30577 B1 30-05-1942 PDF XML ZIP
PL 36147 B1 30-06-1953 PDF XML ZIP
PL 43208 B1 15-04-1960 PDF XML ZIP