Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Konstrukcja zespolona stalowo-betonowa stropów, ścian i dachów budynków 318852 E04B1/24 E04B5/02 E04B2/56 E04B7/20 6-03-1997
Maszynka do robienia papierosów poprzez wtłaczanie sypkiego tytoniu do papierowej gilzy 386612 A24C5/42 26-11-2008
Rura wyładowcza lasera jonowego 299492 H01S3/03 28-06-1993
Szyba zespolona i jej zastosowanie 320772 B32B17/10 C03C27/10 B29C45/14 25-06-1997
Urządzenie wychwytujące liście buraczane 333683 C13C1/06 9-06-1999

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2478323 T3 30-04-2014 PDF XML ZIP
PL 154466 B1 30-08-1991 PDF XML ZIP
PL 50807 B1 15-12-1965 PDF XML ZIP
PL 59656 Y1 26-02-1970 PDF XML ZIP
PL 60931 Y1 25-06-1970 PDF XML ZIP


ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?