Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Główka jigowa 362012 A01K83/00 5-09-2003
Instalacja do odprowadzania popłuczyn z filtra, zwłaszcza z filtra otwartego 304616 B01D24/42 9-08-1994
Rezonatorowy przetwornik ciśnienia 312594 G01L9/00 G01L9/08 30-01-1996
Sposób uzyskiwania preparatów bakteriofagowych obejmujący namnażanie bakteriofagów w komórkach bakterii, poddawanie lizie komórek z bakteriofagami 382800 C12N7/02 A61K35/76 A61K35/66 A61K33/06 29-06-2007
Sposób łączenia taśmy z rurą 306545 B29C63/10 B29C65/14 F16L58/10 31-03-1994

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 123445 B1 31-10-1982 PDF XML ZIP
PL 189837 B1 30-09-2005 PDF XML ZIP
PL 194122 B1 30-04-2007 PDF XML ZIP
PL 37282 B1 15-06-1954 PDF XML ZIP
PL 91532 B1 28-02-1977 PDF XML ZIP
ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?