Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Liofilizowany proszek koniugatów glikol polietylenowy - interferon-alfa i zawierające go wyroby 345568 A61K9/19 A61K38/21 A61K47/48 A61K47/26 24-03-1999
Spoiwo mieszane 352603 C04B28/16 C04B28/22 C04B18/14 C04B14/00 4-03-2002
Sposób otrzymywania boranu cynku 326113 C01B35/12 29-04-1998
Urządzenie do wykrywania celów 321899 G01S17/02 1-03-1996
Związki o aktywności przeciwzakrzepowej, sposób wytwarzania tych związków, kompozycja farmaceutyczna i zastosowanie tych związków 355484 C07H3/06 C07H15/26 C07K9/00 A61K31/702 A61K38/14 A61P7/02 1-12-2000

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 142251 B1 31-10-1987 PDF XML ZIP
PL 168309 B1 29-02-1996 PDF XML ZIP
PL 189761 B1 30-09-2005 PDF XML ZIP
PL 50841 B1 25-02-1966 PDF XML ZIP
PL 66993 B1 31-08-1972 PDF XML ZIP
ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?