Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Klej węglowodanowy 307182 C09J103/06 7-02-1995
Most przewoźny 308848 E01D15/12 29-05-1995
Sposób wytwarzania pochodnych kamptotecyny i nowe związki pośrednie 326869 C07D491/22 1-11-1996
Syntetyczny gen kodujący białko fluoryzujące na zielono, wektor ekspresji, komórka ssaka oraz sposób wytwarzania genu 332431 C12N15/11 C12N15/33 C12N15/48 C12N15/85 C07H21/04 C12P21/02 18-09-1997
Wzdłużne łożyskowanie wałka, smarowane cieczą magnetyczną 350709 F16C32/04 F16C33/82 F16C33/66 16-11-2001

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 115961 B2 31-05-1981 PDF XML ZIP
PL 118343 B1 30-09-1981 PDF XML ZIP
PL 171337 B1 30-04-1997 PDF XML ZIP
PL 65438 Y1 30-06-2011 PDF XML ZIP
PL 87083 B2 30-06-1976 PDF XML ZIP


ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?