wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Kompozycja pianotwórcza do oznaczania terenu 358827 A01N25/16 A01M7/00 B01F17/00 A01G13/02 20-02-2003
Podawarka taśmowa 306901 B65G47/30 E21F13/06 19-01-1995
Sposób adsorpcyjnego osuszania gazu do syntezy amoniaku z termiczną regeneracją sorbentów 300731 C01B3/02 14-10-1993
Sposób i mikrofalowy układ pomiarowy do pomiaru amplitud i kąta przesunięcia fazowego fal mocy lub współczynnika korelacji szumowych fal mocy 386731 G01R29/26 G01R27/32 G01R21/01 8-12-2008
Trakcyjny układ zasilania 312631 G05F1/66 2-02-1996

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2070225 T3 29-05-2015 PDF XML ZIP
EP 2248611 T3 31-08-2012 PDF XML ZIP
PL 114884 B2 28-02-1981 PDF XML ZIP
PL 164673 B1 30-09-1994 PDF XML ZIP
PL 219887 B1 31-07-2015 PDF XML ZIP