Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw do pomiaru właściwości fizycznych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw do pomiaru właściwości fizycznych.

Zastosowanie: Pomiary momentu skręcającego, magnetyzacji dc, podatności ac, oporu
i ciepła właściwego w przedziale temperatur 1.8 - 350 K w polach
magnetycznych do 9 tesli.
Dane techniczne: Zintegrowane urządzenie produkcji Quantum Design umożliwiające
prowadzenie pomiarów różnych wielkości fizycznych w przedziale
temperatur 1.8 - 350 K w polu magnetycznym do 9 tesli: pomiar
kątowych zależności momentu skręcającego próbki w polu magnetycznym
z dokładnością do 0.000000001 Nm, pomiar magnetyzacji metodą
ekstrakcyjną z dokładnością do 0.00001 emu, pomiar podatności ac w
zakresie częstotliwości do 10 kHz i amplitudy pola ac do 17 Oe,
pomiar oporności ac i dc, pomiar ciepła właściwego próbek o masach
2 - 300 mg.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Magnetometr torsyjny + układ do pomiaru ciepła włściwego
Status: Zwefyfikowano
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Uwagi: Laboratorium: Oddział Fizyki Magnetyków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Pas lędźwiowo-ortopedyczny 312951 A61F5/02 27-02-1996
Sposób krystalizacji monohydratu węglanu sodowego i urządzenie do krystalizacji monohydratu węglanu sodowego 298262 C01D7/35 25-03-1993
Sposób wytwarzania szczepionki zespolonej 369433 A61K39/29 9-01-2002
Stent zastawki serca, zwłaszcza zastawki mitralnej 336364 A61F2/24 29-10-1999
Uszczelnienie ferromagnetyczne dla połączeń spoczynkowych 321525 F16J15/43 F16J15/53 6-08-1997

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 154622 B1 30-08-1991 PDF XML ZIP
PL 173901 B1 29-05-1998 PDF XML ZIP
PL 20271 B1 31-08-1934 PDF XML ZIP
PL 64211 B1 30-10-1971 PDF XML ZIP
PL 9836 B3 28-02-1929 PDF XML ZIP