wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaSekwenator DNA
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Sekwenator DNA

Zastosowanie:

Sekwencjonowanie fragmentów DNA. Analiza polimorfizmu identyfikowanego za pomocą markerów DNA (np. AFLP). Wykorzystanie markerów DNA w hodowli roślin warzywnych.Określenie markerów DNA dla cytoplazmy warunkującej męską sterylność i płodność roślin cebuli. Sekwencjonowanie polimorficznych fragmentów DNA wykazujacych sprzężenie z cechami uzytkowymi roślin i odpornością na choroby. Sekwencjonowanie mitochondrialnych klonów genowych i cDNA wykazujacych korelację z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności u marchwi, cebuli i żyta. Generowanie markerów DNA wymagajacych zastosowania wysokorozdzielczej elektroforezy w żelu denaturującym ( tworzenie map genetycznych).

Dane techniczne:

System pracujący w technice elektroforezy kapilarnej i detekcji fluorescencji. Procesy w pełni automatyczne sterowane poprzez komputer ( wprowadzanie żelu do kapilar, denaturacja próbki, nanoszenie próbek na żel, rozdział elektroforetyczny, detekcja fluorescsncji, analiza elektroforegramów, odczyt sekwencji, opróżnienie kapilar ze zużytego żelu)  Jednoczesna analiza 8 próbek; jednoczesna detekcja 4 barwników w 1 próbie; czas trwania 96 analiz: fragmentów o dł. 500 pz - 9 h, fragmentów o dł. 1000 pz - 24 h; analiza fragmentów STR, AFLP, SNP; żywotność laserów 12 000 godz.; oprogramowanie sterujące i kontrolujące wszystkie procesy zachodzące w aparacie.

Kategorie: aparatura biochemiczna
Nazwa użytkownika: Automatyczny sekwenator DNA
Status: Wysłano do weryfikacji
Producent:

Beckman Coulter, USA

Model: CEQ 8000 Genetic Analysis System
Rok produkcji: 2004
Instytucja: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Data utworzenia: 2014-04-02
Data modyfikacji: 2014-04-02
Nazwa labolatorium: Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Zakład Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa
Email do labolatorium: ibrib@ogr.ur.krakow.pl
WWW labolatorium: ur.krakow.pl
Telefon do labolatorium: 12 662-51-87
Nazwa komórki: Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Zakład Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 136540 B1 28-02-1986 PDF XML ZIP
PL 153391 B1 30-04-1991 PDF XML ZIP
PL 186722 B1 27-02-2004 PDF XML ZIP
PL 24462 B1 27-02-1937 PDF XML ZIP
PL 67401 Y1 30-09-2014 PDF XML ZIP