wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaNanoindenter.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Nanoindenter.

Zastosowanie: Nanotwardościomierz przeznaczony do pomiarów twardości, właściwości
mechanicznych oraz tribologicznych w skali nano przede wszystkim na
materiałach polimerowych i metalowych. Dzięki systemowi obciążania
w zakresie do mN możliwe jest uzyskiwanie informacji o
właściwościach mechanicznych materiałów takich jak twardość i moduł
sprężystości pochodzących z obszarów o nanometrycznych rozmiarach.
Umożliwia to charakteryzowanie subtelnych zmian zachodzących np. w
warstwie powierzchniowej w efekcie procesu eksploatacji. Ponadto
umożliwia to charakteryzowanie lokalnych właściwości mechanicznych
(twardości i modułu sprężystości) materiałów wielofazowych, o
nanometrycznym rozmiarze faz. Ponadto możliwe jest wykonywanie tzw.
scrach testów czyli testów zarysowania. Test taki również umożliwia
ocenę właściwości np. powłok i ich adhezji. Ponadto dzięki modułowi
dynamicznemu możliwe jest charakteryzowanie materiałów polimerowych
? np. ocena właściwości sprężystych i lepko-sprężystych. Urządzenie
umożliwia również wykonywanie badań tkanek miękkich (np. skóry,
komórek krwi) oraz tkanek twardych (np. kości) i charakteryzowanie
ich właściwości mechanicznych.
Dane techniczne: Urządzenie ma możliwość pracy statycznej i dynamicznej. Pozwala na pomiar twardości i modułu Younga:
? dla pomiarów statycznych: obciążenie do 500mN z rozdzielczością 50nN, penetracja wgłębnika na głębokość 200 ?m z rozdzielczością pomiaru przemieszczenia podczas penetracji min. 0,05 nm,
? dla pracy w trybie dynamicznym: oscylacja wgłębnika 300Hz, obciążenie do 10 mN z rozdzielczością 10 nN, zakres przemieszczania wgłębnika 10?m z dokładnością przemieszczenia 0,001 nm.
Urządzenie umożliwia również wykonywanie pojedynczych i wielokrotnych testów zarysowania przy obciążeniu do 500 mN przy rozdzielczości pomiaru siły 50nN, zakres penetracji 0,5 mm; długość testu zarysowania 100mm. Urządzenie wyposażone jest w zmotoryzowany stolik o rozdzielczości przesuwu X-Y 0,1 ?m.
Kategorie: maszyny wytrzymałościowe, aparatura do pomiarów wielkości mechanicznych, aparatura do badań właściwości mechanicznych materiałów
Nazwa użytkownika: Nanoindenter.
Status: Zwefyfikowano
Producent:

MTS Nanoinstruments.

Model: MTS NANOINDENTER XP
Rok produkcji: 2006
Instytucja: Politechnika Szczecińska; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: BIOCENTRUM - Laboratorium Badania Właściwości Eksploatacyjnych Materiałów
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób otrzymywania modyfikowanych polisiloksanów 380737 C08F283/12 C08G77/08 10-09-2006
Sposób pomiaru poziomu granic faz cieczy 377640 G01F23/296 14-10-2005
Sposób wytwarzania 1,3-alkanodioli i 3-hydroksyaldehydów 319439 C07C45/58 C07C45/80 28-09-1995
Układ do pomiaru ciśnienia i temperatury gazu oraz obsługi wyjść impulsowych z gazomierzy 313678 G08C19/16 G08C19/36 9-04-1996
Zawór, a zwłaszcza zawór grzejnikowy 349903 F16K11/20 F16K1/36 27-09-2001

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 126705 B2 31-08-1983 PDF XML ZIP
PL 151057 B1 31-07-1990 PDF XML ZIP
PL 41800 B1 15-12-1958 PDF XML ZIP
PL 43647 B1 15-08-1960 PDF XML ZIP
PL 56858 B1 27-12-1968 PDF XML ZIP