Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaKontroler próżni
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Kontroler próżni

Kategorie: aparatura i urządzenia próżniowe
Producent:

BVCHI

Model: V-85
Rok produkcji: 2011
Instytucja: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej
Data utworzenia: 2012-07-25
Data modyfikacji: 2012-07-25
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Cykloheksylo(alkilo)propanoloaminy, sposób ich wytwarzania, środek farmaceutyczny i ich zastosowanie 364746 C07C311/08 A61K31/195 30-11-2001
Cząstka amorficznej krzemionki zawierająca bor, sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie 357676 C01B33/18 27-02-2001
Sposób przygotowania poliwalentnych preparatów fagowych do leczenia zakażeń bakteryjnych 370662 C12N7/00 A61K35/76 A61K35/74 A61P31/04 18-07-2002
Sposób wytwarzania temperaturowego czujnika mikroprzepływowego 386685 G01K13/00 G01N25/18 G01F1/684 4-12-2008
Studnia chłonna 328299 E03B3/40 E02B11/00 E02B13/00 E03F3/04 1-09-1998

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 171278 B1 28-03-1997 PDF XML ZIP
PL 6035 B1 30-11-1926 PDF XML ZIP
PL 62018 Y1 30-12-1970 PDF XML ZIP
PL 88512 B1 30-09-1976 PDF XML ZIP
PL 97452 B2 28-02-1978 PDF XML ZIP