wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaChromatograf gazowy GCMS
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Chromatograf gazowy GCMS

Zastosowanie: Analiza metabolitów pierwotnych i wtórnych w próbkach materiału biologicznego.
Dane techniczne: System chromatograf gazowy/spektrometr mas firmy Waters (OT 17/08), w którego skład wchodzą następujące urządzenia:
? chromatograf gazowy model 6890 firmy Agilent, wyposażony w system automatycznego nastrzyku próbek model firmy Agilent,
? spektrometr mas model GCT Premier firmy Waters: źródło jonów do jonizacji elektronami (EI) oraz jonizacji chemicznej (CI), analizator mierzący czas przelotu o geometrii ortogonalnej, rozdzielczość 17 500 FWHM przy wartości 605 m/z, dokładność rejestracji mas jonów 3 ppm z kalibracją wewnętrzną, zakres mas od 0 do 4 000 m/z;
? system komputerowy z oprogramowaniem do kontroli systemu GC/ToF oraz obróbki uzyskanych danych pod kątem identyfikacji związków oraz obróbki statystycznej wyników ? programy serii Lynx firmy Waters
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych, aparatura biochemiczna
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Waters

Model: Chromatograf gazowy z urządzeniem do automatycznego nastrzyku próbek i spektrometr mas z analizatore
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Pracownia Proteomiki i Metabolomiki

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1940034 T3 31-10-2011 PDF XML ZIP
EP 2371260 T3 27-02-2015 PDF XML ZIP
PL 199526 B1 30-09-2008 PDF XML ZIP
PL 79751 B1 30-06-1975 PDF XML ZIP
PL 80512 B1 30-08-1975 PDF XML ZIP