wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaChromatograf do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem dad i fld
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Chromatograf do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem dad i fld

Zastosowanie:

-       analiza identyfikacyjna i ilościowa różnych grup organicznych związków chemicznych

-       określanie szkodliwości substancji chemicznych oraz dokonywanie oceny narażenia populacji ludzkich na stanowiskach w zakładach pracy oraz środowisku komunalnym, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym w oparciu o:

o   identyfikację zanieczyszczeń występujących w złożonych mieszaninach
w powietrzu atmosferycznym oraz w powietrzu wnętrz ? mieszkania, zakłady pracy

o   oznaczanie stężeń różnych substancji w powietrzu, w tym aldehydów, ketonów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

o   oznaczanie metabolitów w materiale biologicznym powstających podczas narażenia na związki chemiczne, np. 1-hydroksypirenu w moczu

o   badanie toksyczności dymu tytoniowego ? badanie narażenia środowiskowego na dym tytoniowy

o   prowadzenie badań naukowych

o   opracowywanie nowych metod oznaczania substancji chemicznych

Dane techniczne:

-   pompy gradientowe,

-   maksymalne ciśnienie: 400 bar

-   zakres przepływu od 0,5 do 5,0 ml/min

-   odgazowywanie rozpuszczalników za pomocą helu

-   autosampler na 100 fiolek poj. 1,5-2,0 ml

-   objętość nastrzyku od 0,1 do 25ml

-   detektor DAD

-   zakres spektralny190-600 nm

-   detektor fluorescencyjny typu HP -1046A

-   zakres spektralny dla wzbudzenia 190 ?800 nm

-   zakres spektralny dla emisji 190-800 nm

Kategorie: aparatura stosowana w chromatografii
Nazwa użytkownika: Chromatograf cieczowy
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Hewlett-Packard

Model: 1090
Rok produkcji: 1992
Instytucja: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Data utworzenia: 2012-08-06
Data modyfikacji: 2012-08-06
Nazwa labolatorium: Pracownia Chromatograficzna
Email do labolatorium: m.zaciera@imp.sosnowiec.pl
Fax do labolatorium: 32 266 11 24
WWW labolatorium: www.imp.sosnowiec.pl
Telefon do labolatorium: 32 634 12 98
Nazwa komórki: Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Zasady udostępniania:

Do uzgodnienia z Kierownikiem Zakładu i Kierownikiem Pracowni.

Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób otrzymywania modyfikowanych polisiloksanów 380737 C08F283/12 C08G77/08 10-09-2006
Sposób pomiaru poziomu granic faz cieczy 377640 G01F23/296 14-10-2005
Sposób wytwarzania 1,3-alkanodioli i 3-hydroksyaldehydów 319439 C07C45/58 C07C45/80 28-09-1995
Układ do pomiaru ciśnienia i temperatury gazu oraz obsługi wyjść impulsowych z gazomierzy 313678 G08C19/16 G08C19/36 9-04-1996
Zawór, a zwłaszcza zawór grzejnikowy 349903 F16K11/20 F16K1/36 27-09-2001

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 126705 B2 31-08-1983 PDF XML ZIP
PL 151057 B1 31-07-1990 PDF XML ZIP
PL 41800 B1 15-12-1958 PDF XML ZIP
PL 43647 B1 15-08-1960 PDF XML ZIP
PL 56858 B1 27-12-1968 PDF XML ZIP