Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaAparat PIK Infratest Testing System
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Aparat PIK Infratest Testing System

Kategorie: aparatura do analizy termicznej
Nazwa użytkownika: Aparat do badań asfaltów PIK (temperatura mięknienia)
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Infratest Testing System

Model: b.d
Rok produkcji: 2010
Instytucja: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej
Data utworzenia: 2012-08-08
Data modyfikacji: 2012-12-13
Nazwa labolatorium: Laboratorium Technologii Nawierzchni Drogowych
Email do labolatorium: mateusz2807@interia.pl
Telefon do labolatorium: 126282357
Nazwa komórki: L-2
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 297570 C02F3/30 C02F3/06 27-01-1993
Nowe podstawione pochodne benzoiloguanidyny, sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie oraz środek farmaceutyczny 318417 C07C279/22 A61K31/165 A61P9/00 11-02-1997
Sposób hydrometalurgicznej obróbki oczyszczającej tlenków waelz 317657 C22B7/02 C22B19/28 C22B3/12 10-04-1996
Sposób podziemnej eksploatacji złóż rud 372232 E21C41/22 13-01-2005
Złącze zaciskowe do łączenia rur z tworzywa sztucznego z rurami stalowymi 306277 F16L19/02 12-12-1994

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2367436 T3 28-02-2013 PDF XML ZIP
EP 2368922 T3 30-09-2013 PDF XML ZIP
PL 135249 B1 31-10-1985 PDF XML ZIP
PL 153558 B1 31-05-1991 PDF XML ZIP
PL 194051 B1 30-04-2007 PDF XML ZIP
ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?