Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaAparat PIK Infratest Testing System
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Aparat PIK Infratest Testing System

Kategorie: aparatura do analizy termicznej
Nazwa użytkownika: Aparat do badań asfaltów PIK (temperatura mięknienia)
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Infratest Testing System

Model: b.d
Rok produkcji: 2010
Instytucja: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej
Data utworzenia: 2012-08-08
Data modyfikacji: 2012-12-13
Nazwa labolatorium: Laboratorium Technologii Nawierzchni Drogowych
Email do labolatorium: mateusz2807@interia.pl
Telefon do labolatorium: 126282357
Nazwa komórki: L-2
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Nowe czwartorzędowe sole dimetylo-bis [2-(alkoksykarbonylo)etylo] amoniowe i sposób ich wytwarzania 375130 C07C227/18 16-05-2005
Oprawa złącza kablowego 332801 H02G15/113 7-11-1997
Sposób i zestaw do wymiany termostatycznego zespołu zaworowego 320186 B25B27/24 F01P7/16 26-05-1997
Sposób wytwarzania polimeru siarkowego i zastosowanie polimeru siarkowego 389668 C01B17/02 C01B17/033 C04B28/36 C08K3/06 C08G75/10 E01C7/32 25-11-2009
Ssawka powierzchniowa do basenów pływackich 365345 E04H4/12 4-07-2002

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2047834 T3 31-03-2014 PDF XML ZIP
PL 102350 B1 31-03-1979 PDF XML ZIP
PL 1118 B1 31-01-1925 PDF XML ZIP
PL 144436 B1 30-05-1988 PDF XML ZIP
PL 61332 B1 25-08-1970 PDF XML ZIP


ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?