wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawcza(-)system pomiar.128 kanał. MGCPlus do badań statycz., (-)tensomet. wraz z płytami przyłączen., (-)pomiar we wszystkich punkt. pomiar.; płyt przyłączen. dla czujnik. indukc.(24 kanały), (-)wzmacn. pom. 8 kan. SPIDER 8 do bad. dynam.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

(-)system pomiar.128 kanał. MGCPlus do badań statycz., (-)tensomet. wraz z płytami przyłączen., (-)pomiar we wszystkich punkt. pomiar.; płyt przyłączen. dla czujnik. indukc.(24 kanały), (-)wzmacn. pom. 8 kan. SPIDER 8 do bad. dynam.

Zastosowanie: Aparatura służy do obsługi badań laboratoryjnych związanych z
realizacją prac doktorskich i habilitacyjnych, do badań terenowych
związanych z realizacją badań własnych i statutowych Instytutu
Inżynierii Lądowej. Między innymi badania te dotyczą możliwości
przystosowania obiektów inżynierskich na liniach kolejowych do
dużych prędkości ruchu taboru (200 - 250 km/h) a także do prac
odbiorczych nowobudowanych i oceny stanu technicznego istniejących
obiektów mostowych na ulicach, drogach, autostradach i liniach
kolejowych.
Dane techniczne: Liczba kanałów pomiarowych 8, duża szybkość próbkowania z
rozdzielczością 16 bitów, możliwość kaskadowego podłączenia
maksymalnie 64 kanałów, możliwość podłączenia tensometrów
elektrooporowych, czujników indukcyjnych, termoelementów w układzie
pół i pełnego mostka, wzmacniacz zaopatrzony w 128 kanałów
pomiarowych dla pełnego, pół i ćwierć mostka, pomiar sondami
temperaturowymi, bądź z sygnałami napięciowymi i prądowymi, pomiar
wartości w czasie rzeczywistym we wszystkich punktach pomiarowych,
prędkość pomiaru 19200 MW/s na kanał, równolegle; płyty
przyłączeniowe do podłączenia czujników indukcyjnych typu AP 455i
współpracujące ze wzmacniaczem MGCplus, razem 24 kanały pomiarowe,
podłączenie czujników: tensometry elektrooporowe: pół i pełny
mostek, czujniki indukcyjne: indukcyjny pół i pełen mostek.
Kategorie: aparatura do pomiarów wielkości geometrycznych, aparatura do badań maszyn i urządzeń
Nazwa użytkownika: Mostki do pomiarów odkształceń i przemieszczeń w układzie statycznym i dynamicznym.
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Hottinger Baldwin Messtechnik.

Model: Wzmacniacz pom.SPIDER 8,wzmacniacz pomiar.MGCPlus z płytami przyłącz. do badań czujnik. indukcyjnymi
Rok produkcji: 2006
Instytucja: Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Laboratorium Badawcze Instytutu Inżynierii Lądowej, Pracownia Mostów i Budowli Podziemnych
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób otrzymywania modyfikowanych polisiloksanów 380737 C08F283/12 C08G77/08 10-09-2006
Sposób pomiaru poziomu granic faz cieczy 377640 G01F23/296 14-10-2005
Sposób wytwarzania 1,3-alkanodioli i 3-hydroksyaldehydów 319439 C07C45/58 C07C45/80 28-09-1995
Układ do pomiaru ciśnienia i temperatury gazu oraz obsługi wyjść impulsowych z gazomierzy 313678 G08C19/16 G08C19/36 9-04-1996
Zawór, a zwłaszcza zawór grzejnikowy 349903 F16K11/20 F16K1/36 27-09-2001

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 126705 B2 31-08-1983 PDF XML ZIP
PL 151057 B1 31-07-1990 PDF XML ZIP
PL 41800 B1 15-12-1958 PDF XML ZIP
PL 43647 B1 15-08-1960 PDF XML ZIP
PL 56858 B1 27-12-1968 PDF XML ZIP